Actua

 • Naamsveranderingen

  De Raad van Bestuur van ARGENTA FUND OF FUNDS deelt zijn aandeelhouders mee dat op 6 augustus 2018 werd besloten om een aantal wijzigingen door te voeren in het prospectus van de Vennootschap.

  Meer lezen

 • Uw persoonsgegevens in veilige handen

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese wetgeving die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Deze wetgeving is ook gekend onder de naam GDPR of General Data Protection Regulation. Ze geldt voor alle entiteiten en personen die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken. In dit kader hebben wij onze Privacyverklaring aangepast. U vindt deze nieuwe versie in Privacy.

  Meer lezen

 • Distributie van de jaarlijkse dividenden ARGENTA-FUND

  De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND van 20 april 2018 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017.

  Meer lezen