Actua

 • BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

  Na de fusie tussen bepaalde compartimenten van ARGENTA-FUND, een Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, worden de aandeelhouders in kennis gesteld van de volgende toepasselijke wisselpariteit, berekend op 08/09/2021, (d.w.z. een aandeel van het overgenomen compartiment geeft u recht op een aantal nieuwe aandelen van het overeenkomstige overnemende compartiment.

  Meer lezen

 • PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

  ARGENTA PRESTEERT STERK IN DE EERSTE HELFT VAN 2021 Antwerpen, 26 augustus 2021 Argenta presenteert op groepsniveau een geconsolideerd resultaat van 143 miljoen euro voor de eerste helft van 2021, ten opzichte van 94 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2020i.

  Meer lezen

 • ARGENTA BLIJFT EEN STERKE KAPITAALPOSITIE AANHOUDEN VOLGENS ECB STRESSTESTEN

  Het ECB-Bankentoezicht voert op geregelde tijdstippen stresstesten uit om na te gaan hoe goed banken aan financiële en economische schokken kunnen weerstaan. In deze stresstesten wordt bekeken hoe de solvabiliteit van banken louter fictief zou evolueren indien er zich erg ongunstige economische scenario’s zouden voordoen zoals een sterk negatieve groei van de economie, stijgende werkloosheid, dalende huizenprijzen en een crisis op de financiële markten en dit over een tijdshorizon van 3 jaar.

  Meer lezen