Actua

 • Argenta lanceert een eerste uitgifte van 500 miljoen euro Belgische pandbrieven

  Antwerpen, 2 februari 2021, Argenta lanceerde vandaag onder zijn nieuwe ‘covered bond’ uitgifteprogramma succesvol een eerste uitgifte van 500 miljoen euro Belgische covered bonds of pandbrieven. Dit zijn obligaties waarvan de terugbetaling niet enkel wordt gewaarborgd door Argenta maar bovendien door een onderliggende portefeuille van Belgische woonkredieten die Argenta aan kredietnemers heeft verstrekt.

  Meer lezen

 • S&P bevestigt de Argenta Spaarbank rating op A-/A-2

  S&P bevestigt de rating van Argenta Spaarbank op A-/A-2 en verhoogt de rating outlook van ‘negatief’ naar ‘stabiel’.

  Meer lezen

 • UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN ARGENTA PORTFOLIO

  De gewone algemene vergadering van ARGENTA PORTFOLIO (de “Vennootschap”) van 17 april 2020 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2019.

  Meer lezen