Actua

 • OPROEPINGSBERICHT

  De raad van bestuur (de “Raad”) van de Sicav naar Luxemburgs recht Argenta Portfolio (de “ Vennootschap”) heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (de “Vergadering”) die op vrijdag 19 april 2024 te 10.00u wordt gehouden.

  Meer lezen

 • OPROEPINGSBERICHT

  De raad van bestuur (de “Raad”) van de Sicav naar Luxemburgs recht Argenta-Fund (de “ Vennootschap”) heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (de “Vergadering”) die op vrijdag 19 april 2024 te 14.00u wordt gehouden.

  Meer lezen

 • BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

  ARGENTA PORTFOLIO : OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

  Meer lezen