Actua

 • ARGENTA BLIJFT EEN STERKE KAPITAALPOSITIE AANHOUDEN VOLGENS ECB STRESSTESTEN

  Het ECB-Bankentoezicht voert op geregelde tijdstippen stresstesten uit om na te gaan hoe goed banken aan financiële en economische schokken kunnen weerstaan. In deze stresstesten wordt bekeken hoe de solvabiliteit van banken louter fictief zou evolueren indien er zich erg ongunstige economische scenario’s zouden voordoen zoals een sterk negatieve groei van de economie, stijgende werkloosheid, dalende huizenprijzen en een crisis op de financiële markten en dit over een tijdshorizon van 3 jaar.

  Meer lezen

 • Argenta vernieuwt zijn productaanbod

  Argenta vernieuwt zijn beleggingsaanbod – wat verandert er voor jou? Bij Argenta beleg je in vertrouwen en op een transparante, eenvoudige manier. Daar werken we elke dag aan. Zo optimaliseren we ons fondsenaanbod vanaf 13/09/2021, waardoor ons aanbod nog eenvoudiger wordt en de lopende kosten dalen voor de profielfondsen.

  Meer lezen

 • BERICHT OVER DE UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN ARGENTA-FUND

  De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND (de “Vennootschap”) van 16 april 2021 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020.

  Meer lezen