Actua

 • Argenta’s persbericht m.b.t. haar S&P rating

  S&P bevestigt de A-/A-2 rating van Argenta Spaarbank en plaatst de outlook op positief De Amerikaanse kredietwaardigheidsbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de rating van Argenta Spaarbank bevestigd op A-/A-2 en de outlook opwaarts bijgesteld van stabiel naar positief.

  Meer lezen

 • De investeringsopportuniteit onderscheiden van de hype

  Om goede beleggingsopportuniteiten te detecteren, volstaat het om naar de wereld rondom ons te kijken. In welke richting evolueert de technologie, ons leefpatroon, de planeet? Die bredere trends hebben economische implicaties die voor beleggers belangrijk zijn. De vergrijzing, de toenemende digitalisering en andere veranderingen vertalen zich in nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe economische winnaars.

  Meer lezen

 • Water, een zinvolle investering

  Geen zwembaden meer vullen, geen tuinen meer sproeien of auto’s wassen. De waterproblematiek in België is een lachertje ten opzichte van de wereldwijde nood aan drinkbaar water voor consumptie en bruikbaar water voor de industrie en landbouw.

  Meer lezen