Actua

 • Distributie van de jaarlijkse dividenden ARGENTA PORTFOLIO

  De gewone algemene vergadering van ARGENTA PORTFOLIO ( de “Vennootschap”) van 23 april 2019 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten geen jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 daar de jaarlijkse resultaten met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 negatief zijn voor al de compartimenten van de Vennootschap.

  Meer lezen

 • Distributie van de jaarlijkse dividenden ARGENTA-FUND

  De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND (de “Vennootschap”) van 23 april 2019 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten geen jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 daar de jaarlijkse resultaten met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 negatief zijn voor al de compartimenten van de Vennootschap.

  Meer lezen

 • Splitsing van aandelen

  De Raad van Bestuur van ARGENTA PORTFOLIO deelt zijn aandeelhouders mee dat op 22 november 2018 werd beslist om alle aandelen van de vier compartimenten van het fonds te splitsen, om deze aandelen toegankelijker voor de kleine aandeelhouders te maken.

  Meer lezen