Stefan Duchateau blogt

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep.

Hij doceert o.a. Portfoliomanagement, Financial engineering en Financieel risicobeheer aan de HUB (Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives aan de UHasselt. Bij Argenta richt hij zich op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen.

Prof. Dr. S. Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

 • Gezellig thuis met kerst

  Na een succesrijke militaire carrière (en we willen écht niet weten wat dat betekent) besloot de Pruisische generaal Von Bissing zich enkel nog toe te leggen op zijn sportieve ontplooiing. Hij slaagde er zo op 68-jarige leeftijd nog in om de tweede ronde van het Wimbledon-tennistornooi te bereiken[i].

  Meer lezen

 • Engelen en demonen

  Met indrukwekkende bedrijfsresultaten, robuuste economische vooruitzichten, beperkte opwaartse druk op de langetermijnrente en redelijke risicobuffers leek de Amerikaanse beurs tot voor kort op een rustig najaar af te stevenen, nagenietend van het imponerende recordniveau dat recent werd bereikt.

  Meer lezen

 • Winterprik

  Het herfstgetij overheerste al enkele weken de Amerikaanse financiële markten, met stijgende lange- en kortetermijnrente terwijl het economische momentum nog verder leek toe te nemen. Een plotse winterprik is dan echter nooit veraf, net zoals een nazomertje voor een aangename verrassing kan zorgen. Beurzen schommelen hierbij heftig heen en weer, gevangen tussen de vrees voor een echte winter en de hoop dat de sombere wolken na korte tijd wel zullen overwaaien.

  Meer lezen

 • Koelen na (heel) veel blazen

  Nog voor de huidige Italiaanse regering goed en wel in de steigers stond, trakteerde ze de financiële markten met grote regelmaat op een salvo van extravagante voorstellen. De aangekondigde maatregelen richtten zich steevast op hun electorale achterban maar hun plannen voor een verhoging van pensioenen en het invoeren van een minimuminkomen bleken even ondoeltreffend als onrealistisch. Gelet op de torenhoge Italiaanse staatsschuld moet van dergelijke budgettaire inspanningen een compenserende economische groei uitgaan die voldoende inkomsten genereerd om de plannen betaalbaar te maken.

  Meer lezen

 • Enige duiding bij de recente financiële ontwikkelingen

  De indicatoren over de Amerikaanse conjunctuur over de afgelopen maand gaven een verrassend sterk beeld en zorgen voor enige opwaartse druk op zowel de beleidsrente van de centrale bank als op de tarieven op vastrentende langetermijnplaatsingen. De kans op het doorbreken van de symbolische grens van 3 % op Amerikaanse overheidsobligaties op 10 jaar is hierdoor aanzienlijk toegenomen.

  Meer lezen

 • Waar was u, eigenlijk?

  De transistorradio had toen nog maar net zijn definitieve commerciële doorbraak gerealiseerd en stond in een blinkend rode bakelietuitvoering te pronken op de keukenkast. In een uithoek van ons taalgebied ging de ontvangst echter met veel gekraak gepaard, zodat regelmatig wel eens afgestemd werd op een Franstalige zender, met een nabijgelegen uitzendmast. Het zesuurjournaal stond er aan te komen en de nieuwslezer begon met het enige hoofdpunt. Sommige gebeurtenissen zijn dusdanig diep in ons geheugen geprent dat we ons zelfs de kleinste details (menen te) herinneren over het moment dat we de (meestal ongunstige) tijding ontvingen.

  Meer lezen