Privacy

Uw persoonsgegevens in veilige handen

U vertrouwt heel wat persoonsgegevens toe aan Argenta. U kunt er dan ook op rekenen dat Argenta die gegevens met de nodige zorg behandelt. Daarvoor baseren we ons op de AVG, een nieuwe Europese wetgeving die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Zowel op de hoofdzetel als in de Argenta-kantoren passen we die wetgeving strikt toe.

Wat is ‘AVG’?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving is ook gekend onder de naam GDPR of General Data Protection Regulation. Ze geldt voor alle entiteiten en personen die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn gegevens over natuurlijke personen. Bijvoorbeeld identificatiegegevens, financiële of medische gegevens.

Wat doet Argenta met uw gegevens?


Vier situaties

Argenta verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving. Dat betekent dat we ze alleen in de volgende situaties gebruiken:

Situatie

Voorbeeld

Als de wet ons verplicht om ze te verwerken.

U kunt alleen klant worden als we u kunnen identificeren.

Als het nodig is om uw persoonsgegevens te gebruiken om een contract uit te voeren.

Als u een auto-ongeval hebt en uw auto bij Argenta verzekerd is, zal Argenta uw schadedossier afhandelen en er met u over communiceren. Dat kan alleen als we uw persoonsgegevens gebruiken.

Als er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’.

Argenta verwerkt persoonsgegevens om bepaalde controles uit te voeren. De bedoeling van die controles is onder andere fraude opsporen en voorkomen.

Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.

Als u zich hebt ingeschreven om de nieuwsbrief van Argenta te ontvangen, zullen we uw e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen.


Vier doelen

Argenta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel

Voorbeeld

U ondersteunen en advies geven wanneer u financiële keuzes maakt.

We willen u op elk moment het juiste product aanbieden dat past bij uw profiel. Daarom verzamelen we gegevens rond uw kennis van en ervaring met beleggingen of andere producten en diensten. En analyseren we uw financiële situatie en doelen.

De overeenkomsten die u met Argenta sluit uitvoeren.

Als u een lening bij Argenta aangaat, registreren we bijvoorbeeld uw rekeningnummer om het geleende bedrag op te storten.

De interne bedrijfsvoering van Argenta
ondersteunen.

We kennen graag uw mening. Daarom voeren we weleens markt- en tevredenheidsonderzoeken uit. In het kader van een dergelijk onderzoek verwerken we uw identificatie- en contactgegevens om u te vragen of u wilt deelnemen

Wettelijke verplichtingen nakomen.

Als u een krediet aanvraagt, zijn we als bank verplicht om uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of u het krediet kunt aflossen. We mogen u het krediet pas toekennen nadat uw aanvraag werd goedgekeurd.

Door uw gegevens te verwerken in het kader van die doelen, kunnen we uw financiële gezondheid verzekeren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

De AVG definieert niet alleen de manier waarop we met uw gegevens moeten omgaan. Ze bepaalt ook de rechten die u kunt uitoefenen:

Doel

Voorbeeld

Recht op inzage

U kunt uw persoonsgegevens die Argenta gebruikt, raadplegen en informatie vragen over de gegevensverwerking.

Recht op verbetering

U kunt uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht op gegevenswissing

U kunt bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt bepaalde persoonsgegevens opvragen in een elektronisch formaat. Zo kunt u ze makkelijk zelf gebruiken of doorgeven aan een andere partij.

Recht op bezwaar

U kunt zich verzetten tegen bepaalde manieren waarop uw gegevens verwerkt worden.

Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde individuele besluitvorming

Bepaalde dossiers kunnen via een geautomatiseerde procedure worden geëvalueerd om tot een bepaald besluit te komen. In dat geval kunt u vragen om een persoon, bijvoorbeeld een dossierbeheerder, te laten tussenkomen in de besluitvorming.

Recht op beperking

U kunt in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van uw gegevens even stop te zetten. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens aangepast moeten worden, kunt u vragen om de verwerking van uw gegevens stop te zetten tot de aanpassing is gebeurd.


Wilt u meer informatie over uw privacy?

Die vindt u in de privacyverklaring van Argenta Asset Management.