Argenta’s persbericht m.b.t. haar S&P rating

S&P bevestigt de A-/A-2 rating van Argenta Spaarbank en plaatst de outlook op positief De Amerikaanse kredietwaardigheidsbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de rating van Argenta Spaarbank bevestigd op A-/A-2 en de outlook opwaarts bijgesteld van stabiel naar positief.

S&P beoordeelt regelmatig financiële instellingen aan de hand van hun vermogen om op korte en lange termijn hun verplichtingen na te komen. De rating wordt gebaseerd op criteria zoals solvabiliteit, liquiditeit, ondernemingspositie, risicoprofiel en kredietwaardigheid.
In april 2014 verhoogde S&P op basis van de zeer sterke kapitaalbuffers de rating van Argenta Spaarbank van BBB+ naar A- met negatieve outlook in afwachting van de invoering van de Europese richtlijn voor afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD). In december 2015 oordeelde S&P vervolgens dat Argenta in staat was om het wegvallen van mogelijke overheidssteun door de invoering van de BRRD zelf op te vangen met een voldoende verliesabsorberende kapitaalbuffer waardoor de outlook stabiel werd.
In zijn meest recente beoordeling verwacht S&P door de algemene positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie een mogelijke positieve impact op de omgeving waarin Argenta Spaarbank in Nederland opereert en dus ook op de algemene kredietwaardigheid van de bank. Argenta Spaarbank is immers een belangrijke speler in de Nederlandse hypotheekmarkt en heeft een hypotheekportefeuille van meer dan 16 miljard euro. S&P meldt dat het de rating van Argenta Spaarbank potentieel naar boven bijstelt indien S&P uiteindelijk ook een verlaging van het economisch risico voor Nederlandse banken bevestigt, uitgaande van een stabiele situatie van de overige beoordelingscriteria van Argenta Spaarbank.
De positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie betreft een algemene expansie die gepaard gaat met een lage en verder dalende graad van werkloosheid, een herstel van de huizenmarkt en een verbetering op de markt van commercieel vastgoed. S&P verwacht dat deze positieve ontwikkeling zich verder doorzet.
Argenta Spaarbank behoort met een indrukwekkende kapitaalratio (kapitaal / risicogewogen activa) van 25,7 % en een Liquidity Coverage Ratio van 167% bij de veiligste banken onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) in België , Nederland en Europa.
Geert Ameloot, CFO Argenta: “Argenta is tijdens de recente recessie in de Nederlandse economie zijn klanten steeds blijven ondersteunen met een aanbod van hypotheken en spaarrekeningen aan een correcte prijs. Dat heeft zich onlangs nog vertaald in de lancering van een online digitaal hypotheekplatform. We zijn verheugd dat ook S&P de verbetering in de Nederlandse economie erkent en de impact hiervan op Argenta positief inschat.”