UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN ARGENTA PORTFOLIO

De gewone algemene vergadering van ARGENTA PORTFOLIO (de “Vennootschap”) van 17 april 2020 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2019.

De beheermaatschappij, Argenta Asset Management S.A., heeft besloten de jaarlijkse dividenden uit te betalen aan de aandeelhouders van de distributieaandelen van de volgende compartimenten van de Vennootschap:

COMPARTIMENT

ISIN

UNIT DIVIDEND (EUR)

ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE

LU1243877872

€ 3,02

ARGENTA PORTFOLIO DEFENSIVE

LU1243878094

€ 1,94

ARGENTA PORTFOLIO NEUTRAL

LU1243878177

€ 1,14

ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC

LU1243878250

€ 0,00

Declaration date : 17 april 2020

Cum date : 28 mei 2020

Ex date : 4 juni 2020

Payment date : 9 juni 2020

De uitkeringen van de dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Het prospectus van 12 maart 2020, en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.