BERICHT OVER DE UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN ARGENTA-FUND

De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND (de “Vennootschap”) van 16 april 2021 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020.

De beheermaatschappij, Argenta Asset Management S.A., heeft besloten de jaarlijkse dividenden uit te betalen aan de aandeelhouders van de distributieaandelen van de volgende compartimenten van de Vennootschap:

COMPARTIMENT

ISIN

DIVIDENDE UNITAIRE (EUR)

ARGENTA-FUND ACTIONS BELGES

LU1243878763

€ 0,00

ARGENTA-FUND  FINANCE DYNAMIC

LU1243878920

€ 20,94

ARGENTA-FUND  LIFESTYLE DYNAMIC

LU1243879068

€ 42,12

ARGENTA-FUND  ACTIONS EUROPE

LU1243878847

€ 39,35

ARGENTA-FUND  ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE

LU1243879902

€ 0,00

ARGENTA-FUND  RESPONSIBLE MATERIALS

LU1243879654

€ 34,34

ARGENTA-FUND  ACTIONS LA FLANDRE

LU1243879811

€ 53,17

ARGENTA-FUND  ACTIONS MONDE

LU1243879738

€ 27,70

ARGENTA-FUND  ACTIONS PHARMA-CHIMIE

LU1243879498

€ 73,50

ARGENTA-FUND  ACTIONS TECHNOLOGIE

LU1243879225

€ 25,36

ARGENTA-FUND  FONDS D'ETAT

LU1243879142

€ 63,00

ARGENTA-FUND  RESPONSIBLE GROWTH FUND

LU1243880074

€ 9,48

ARGENTA-FUND  RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

LU1243880157

€ 11,93

ARGENTA-FUND  RESPONSIBLE UTILITIES

LU1243879571

€ 95,01

ARGENTA-FUND  LONGER LIFE

LU1423896908

€ 14,01

ARGENTA-FUND  LONGER LIFE DYNAMIC

LU1600559956

€ 13,03

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

LU1600559444

€ 10,84

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

LU1600559014

€ 13,45

 

Declaration date : 16 april 2021

Cum date : 26 mei 2021

Ex date : 2 juni 2021

Payment date : 7 juni 2021

De uitkeringen van de dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Het prospectus van 15 februari 2021, en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.