BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Na de fusie tussen bepaalde compartimenten van ARGENTA-FUND, een Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, en bepaalde compartimenten van ARGENTA PORTFOLIO, een Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, worden de aandeelhouders in kennis gesteld van de volgende toepasselijke wisselpariteit, berekend op 09/09/2021, (d.w.z. een aandeel van het overgenomen compartiment geeft u recht op een aantal nieuwe aandelen van het overeenkomstige overnemende compartiment.

Een aandeel ARGENTA-FUND FONDS D'ETAT R-CAP geeft u bijvoorbeeld recht op 38,767003 aandelen van het compartiment ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE R-CAP).

De betrokken wisselpariteit wordt vermeld onder de vermelding " wisselpariteit " in de onderstaande tabel:

De fusie is van kracht sinds 09/09/2021.