Distributie van de jaarlijkse dividenden ARGENTA FUND OF FUNDS

De gewone algemene vergadering van ARGENTA FUND OF FUNDS van 20 april 2018 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017.

Argenta Fund of Funds

SICAV naar Luxemburgs recht

29, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

RCS Luxembourg B 149.912

BERICHT OVER DE UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van ARGENTA FUND OF FUNDS van 20 april 2018 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017.

De beheermaatschappij, Argenta Asset Management S.A., heeft besloten de jaarlijkse dividenden uit te betalen aan de aandeelhouders van de distributieaandelen van de volgende compartimenten van de Vennootschap:

COMPARTIMENT

ISIN

UNIT DIVIDEND (EUR)

Argenta Fund of Funds Zeer Defensief

LU1243877872

                           -  

Argenta Fund of Funds Defensief

LU1243878094

                       4,46

Argenta Fund of Funds Neutraal

LU1243878177

                       4,51

Argenta Fund of Funds Dynamisch

LU1243878250

                       4,07

Declaration date : 20 april 2018

Cum date : 31 mei 2018

Ex date : 7 juni 2018

Payment date : 12 juni 2018

 

De uitkeringen van de dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Het prospectus van April 2018, en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.