Distributie van de jaarlijkse dividenden ARGENTA-FUND

De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND van 20 april 2018 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017.

Argenta-Fund

SICAV naar Luxemburgs recht

29, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

RCS Luxembourg B 26881

BERICHT OVER DE UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND van 20 april 2018 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017.

De beheermaatschappij, Argenta Asset Management S.A., heeft besloten de jaarlijkse dividenden uit te betalen aan de aandeelhouders van de distributieaandelen van de volgende compartimenten van de Vennootschap:

ISIN

COMPARTIMENT

UNIT DIVIDEND (EUR)

ARGENTA-FUND BELGISCHE AANDELEN

LU1243878763

92,83

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

LU1243878920

25,73

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

LU1243879068

49,14

ARGENTA-FUND EUROPESE AANDELEN

LU1243878847

53,59

ARGENTA-FUND EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE

LU1243879902

32,07

ARGENTA-FUND BASISINDUSTRIE AANDELEN

LU1243879654

53,86

ARGENTA-FUND VLAANDEREN AANDELEN

LU1243879811

44,08

ARGENTA-FUND WERELD AANDELEN

LU1243879738

24,52

ARGENTA-FUND FARMA-CHEMIE AANDELEN

LU1243879498

81,09

ARGENTA-FUND TECHNOLOGIE AANDELEN

LU1243879225

27,34

ARGENTA-FUND OVERHEIDSOBLIGATIES

LU1243879142

-

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

LU1243880074

25,91

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIEF

LU1243880157

13,75

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

LU1243879571

81,49

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

LU1423896908

9 ,29

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

LU1600559956

 

2,58

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

LU1600559444

 

2,00

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIEF

LU1600559014

 

3,60

 

Declaration date : 20 april 2018

Cum date : 30 mei 2018

Ex date : 6 juni 2018

Payment date : 11 juni 2018

 

De uitkeringen van de dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

 

Het prospectus van April 2018, en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.