Splitsing van aandelen

De Raad van Bestuur van ARGENTA PORTFOLIO deelt zijn aandeelhouders mee dat op 22 november 2018 werd beslist om alle aandelen van de vier compartimenten van het fonds te splitsen, om deze aandelen toegankelijker voor de kleine aandeelhouders te maken.

Bijgevolg zullen op 21 februari 2019 alle aandelen die zijn uitgegeven door de compartimenten van het fonds worden gedeeld op basis van tien (10) voor één (1). De netto-inventariswaarde van ieder aandeel van het fonds zal worden gedeeld door tien (10). De aandeelhouders zullen dus tien (10) aandelen krijgen voor ieder aandeel dat zij in bezit hadden voor het moment van splitsing, en de totale waarde van hun belegging blijft ongewijzigd.

De splitsing van de aandelen van het fonds zal geen invloed hebben op de nettoactiva van het fonds.