Nieuw duurzaamheidslabel voor 5 compartimenten van Argenta-Fund

De compartimenten ARGENTA-FUND Overheidsobligaties, ARGENTA-FUND Responsible Utilities, ARGENTA-FUND Responsible Materials, ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund et ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief dragen voortaan het ‘Towards Sustainability’-label van Febelfin.

Het Febelfin-label is een Belgische kwaliteitsnorm toegekend door een onafhankelijke instantie die de klant verzekert dat een beleggingsproduct duurzaam is. De toekenning van het label illustreert de inzet van Argenta om zijn klanten een ruime en duurzame beleggingswaaier aan te bieden.

Investeer je in een van deze fondsen, dan ben je zeker dat je belegt in bedrijven met een duidelijke duurzaamheidsstrategie en een transparant duurzaam beleid op vlak van milieu, sociaal beleid en goed bestuur.

Dit label is één jaar geldig en er wordt een jaarlijkse herziening gepland.

Meer hierover op www.towardssustainability.be.