Bibbergeld

Met de dreiging om nu ook de invoer vanuit Mexico met verhoogde importtarieven te treffen heeft de Amerikaanse president een nieuwe fase ingeluid in de escalerende handelsoorlogen. Het tariefwapen wordt nu niet meer alleen ingezet om druk te zetten bij handelsbesprekingen maar ook om andere concessies af te dwingen.

In dit specifieke geval om de stroom van illegale immigratie uit Mexico in te dammen. Die laat een piekwaarde optekenen ondanks de verscherpte maatregelen die de VS over de afgelopen maanden heeft ingevoerd. De nieuwe invoertarieven zijn pas van toepassingen vanaf 10 juni, zodat de Mexicaanse regering – als ze dit zou willen – nog een aantal maatregelen kan uitvaardigen om de migratiestroom enigszins onder controle te brengen.

Ondanks het breed verspreide protest tegen deze aanpak lijkt de aanhang van de Amerikaanse president zich te kunnen vinden in een dergelijke machtsontplooiing. De president weet zich daarenboven gesterkt door de vaststelling dat de (substantiëlere) invoertarieven op Chinese producten tot nu toe geen enkele impact hebben gehad op de Amerikaanse inflatie – en dit naar alle waarschijnlijkheid ook niet zullen hebben.

De prijsstijgingen worden immers afgeweerd door de substitutie van Chinese producten en vooral door de absorptie van de verhoogde tarieven in de lange distributieketen van China tot de Amerikaanse eindconsument, waarbij iedere intermediair een deel van zijn marge laat inkrimpen, in combinatie met een verzwakking van de Chinese wisselkoers.

De aanhoudende druk op de verdere ontwikkeling van de wereldeconomie vergroot echter de kans op een wereldwijde recessie, inclusief in de VS. De Amerikaanse president gaat er echter vanuit dat zijn centrale bank de beleidsrente tijdig zal verlagen en daarmee een recessie in de VS kan vermijden.

De kansen op een daling van de beleidsrente zijn intussen in belangrijke mate toegenomen. De futures-markten gaan reeds uit van een kans van meer dan 50 % op een eerste daling in juli 2019. Tot voor kort was dat pas in december of januari. Meer nog, zelfs de kans dat we tegen oktober 2019 geconfronteerd worden met een tweede rentedaling is opgelopen tot 57 %.

Het vooruitzicht dat de Amerikaanse centrale bank het economische tij effectief kan doen keren (voor de VS!), in combinatie met de hoop dat de verhoogde tarieven op Mexicaanse import vooralsnog kunnen worden afgewend (of uitgesteld), verhinderen tot nu toe een verdere scherpe terugval van de wereldbeurzen. De politieke onzekerheid blijft echter zwaar doorwegen op het sentiment. Een effectief beursherstel op korte termijn zal enkel mogelijk zijn bij een positieve plotwending in de Chinees-Amerikaanse onderhandelingen.

Grafiek 1: Wisselkoers Yuan/ US dollar

De wisselkoers van de Chinese munt is stabiel na een recente terugval. Dit duidt erop dat er nog steeds constructieve gesprekken lopende zijn.

Maar ook bij een negatieve ontwikkeling zullen de beurzen na verloop van tijd een nieuw evenwicht vinden en kracht weten te putten uit de lagere rentetarieven en de opgelopen vergoedingen voor het aanhouden van risicodragende beleggingen. Bibbergeld.