Argenta Portfolio Neutral – Cap

Dividenden

De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment.