Actua

 • PERSBERICHT Argenta 2023

  ARGENTA POURSUIT SA CROISSANCE, BIEN POSITIONNÉE POUR L'AVENIR

  Meer lezen

 • OPROEPINGSBERICHT

  De raad van bestuur (de “Raad”) van de Sicav naar Luxemburgs recht Argenta Portfolio (de “ Vennootschap”) heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (de “Vergadering”) die op vrijdag 19 april 2024 te 10.00u wordt gehouden.

  Meer lezen

 • OPROEPINGSBERICHT

  De raad van bestuur (de “Raad”) van de Sicav naar Luxemburgs recht Argenta-Fund (de “ Vennootschap”) heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (de “Vergadering”) die op vrijdag 19 april 2024 te 14.00u wordt gehouden.

  Meer lezen