Actua

 • PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

  STIJGENDE MARKTRENTE EN GUNSTIG VERZEKERINGSRESULTAAT STUWEN DE NETTOWINST IN DE EERSTE JAARHELFT VAN 2023 NAAR 178 MILJOEN EURO

  Meer lezen

 • UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN ARGENTA PORTFOLIO

  De gewone algemene vergadering van ARGENTA PORTFOLIO (de “Vennootschap”) van 21 april 2023 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten geen jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 daar de jaarlijkse resultaten met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 negatief zijn voor al de compartimenten van de Vennootschap.

  Meer lezen

 • UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN ARGENTA-FUND

  De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND (de “Vennootschap”) van 21 april 2023 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten geen jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 daar de jaarlijkse resultaten met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 negatief zijn voor al de compartimenten van de Vennootschap.

  Meer lezen